Home

Liberalim çünkü;

Leave a comment

Kelimelerde gördüğümüz gibi kavramlarında her zaman aynı anlama gelmediği ,zamanla anlamda kayma olduğu düşüncesine katılıyorum..Muhafazakarların de liberal kisveyle birşeyle yapmaya çalıştığıda doğrudur.
Benim savunduğum liberalizm ,çoğu noktalarda sol içeriği de olan bir liberalizmdir..özgürlükçü sosyalistlerle aynı kümede rahatlıkla bulunabilirim..:)

Ancak öncelikle sormam gerekir.Davet edildiğim sosyalizm nasıl bir sosyalizmdir.Benzerlerini SSCB,Çin,Vietnam,K.Kore,Küba gibi ülkelerde gördüklerimiz gibi bir sosyalizmden mi bahsediyorsunuz? Bu ülkelerindeki sisteminde insanı değersizleştirdiğine ve bürokratik oligarşiye ve devlet kapitalizmine dönüştüğünü düşününce ,o tip bir sosyalizme pek sıcak bakmıyorum.

Bunlar kötü örneklerdi daha iyisi kurulabilir diyorsanız …o halde son 20 yılda kurulmuş yeni ve iyi bir sosyalist sistemi olan ülke gösterebilir misiniz mesela?

Tekelci kapitalistlere gelince, devletlerin hazinelerinden bile büyük dünya çapında bankaların ,şirketlerin olduğu ve bunların devletleri ve hükümetleri yeri gelince sıkıştırdığı doğrudur.
Ancak insanlık için bunun çaresi bürokratik oligarşi’nin egemenliğinde, belli kurtarılmış bölgelere benzeyen, lokal ‘devletçi ‘yaklaşımlar yerine, tıpkı o şirketler gibi küreselleşerek ‘küresel bir toplum’,’küresel bir insanlık’ olmaktan , dünyayı hem emek hem sermaye açısından tek bir ekonomik bölge haline getirmekten geçiyor düşüncesindeyim. Bunun için dünyanın her köşesindeki, yoksulun,işcinin, insanca yaşama ve çalışma hakkını temin etmenin peşinde olunmalıdır..tabi kavgayla dövüşle değil.Bilinçlenme ve ‘birlik’ algısını kazanıp birbirine destek olmayla başarılmalıdır.Çünkü hiçbir savaşın galibi emekçi kesim olmadı olmazda.
Ve bu açıyla baktığımızda, siyasi aktörler ne kadar ekonominin gerçek işleyişinin dışına itilirse dünya halkları için o kadar iyi sonuçlar elde edilir kanaatindeyim. Bu yüzden ulus devletlerin tasfiyesi bana kalırsa olumlu bir ilerlemedir.
Modern devlet , sadece sosyal hizmetler,temel eğitim ve sağlık gibi konulardan sorumlu olmalı…ekonomi kapitalistlerin elinde olmalıdır diye düşünüyorum…

Birini devlet en kolay başarır, diğerini ise kapitalistler en iyi becerir.

Advertisements

Neden Liberalim.

Leave a comment

Neden liberal olduğumu kısaca şöyle açıklamak isterim.

İnsanların ancak hertürlü maddi varoluşundan soyutlanarak düşünüldüğünde eşit olduğuna inanıyorum…Eşit olmak ,eşitlik, bence illa ki maddi olarak eşit olmayı gerektirmemeli….Mesela Dubaili bir petrol şeyhiyle ,amazon nehrinde balık tutarak yaşayan bir adam maddi varoluşlarından soyutlandığında insanlık onuru ve hakları ve hukuku açısından eşit kılınabilir…yani Dubaili şeyh milyar dolara hükmediyor diye günde bir dolar bile kazanamayan amazondaki adamdan insan olarak daha kıymetli,,,daha makbul…daha şerefli değildir…Dünya insanlarına ahlak öğretisi olarak bunun sıkı bir şekilde öğretilmesi lazım…’İnsan’ tinercide olsa ,evsizde olsa,işsizde olsa kıymetlidir ve ‘insan’ oluş açısından herkes eşittir….. aynı şekilde güzel ,çirkin,şişman ,zenci,dindar ,ateist …vesaire içinde geçerlidir…insanlar tüm maddi varoluşlarının ötesinde Platonun idealar dünyasındakine benzer bir algıda ancak eşit olabilir.
Bana kalırsa bu şekilde bakış ,doğada bir hayvan türü olarak yola çıkan insanın, zamanla ulaştığı zihin kapasitesiyle , soyut değerlerin farkında olma ve somut şeylere bağlı olarak da yaşama yazgısına daha uygun gelmektedir

Mesela sol ideolojiler genel çerçeve olarak, insanların maddi olarak eşit olursa ancak gerçek anlamda eşit olabileceği temeline oturur…Bana kalırsa esas imkansız olan ve üstelik doğaya da ters görünen budur….

Amerika!… Amerika!

Leave a comment

Bir kısım solcularımıza göre;

Diktatörleri desteklediğinde Amerika kötüdür…
Diktatörleri devirmek isteyen muhalifleri desteklerse de kötüdür…
Çini dünya ticaretine entegre ederse kötüdür..etmeyip dışlarsa yine kötüdür.
Irakta Türk askerininin başına çuval geçirdiği için kötüdür…
Türk ordusuna insansız uçaklar verdiği için yine kötüdür….
Darbecileri desteklerse kötüdür…
Askeri vesayeti tasfiye edenleri desteklerse yine Amerika kötüdür…

Vel hasıl Humeyni’nin bir sözünde dediği gibi ‘’Amerika en büyük şeytandır..’’
Sanki Amerika olmasaydı dünya yaşanılası bir cennettir. Amerika yüzünde cehennem olmuştur