Kelimelerde gördüğümüz gibi kavramlarında her zaman aynı anlama gelmediği ,zamanla anlamda kayma olduğu düşüncesine katılıyorum..Muhafazakarların de liberal kisveyle birşeyle yapmaya çalıştığıda doğrudur.
Benim savunduğum liberalizm ,çoğu noktalarda sol içeriği de olan bir liberalizmdir..özgürlükçü sosyalistlerle aynı kümede rahatlıkla bulunabilirim..:)

Ancak öncelikle sormam gerekir.Davet edildiğim sosyalizm nasıl bir sosyalizmdir.Benzerlerini SSCB,Çin,Vietnam,K.Kore,Küba gibi ülkelerde gördüklerimiz gibi bir sosyalizmden mi bahsediyorsunuz? Bu ülkelerindeki sisteminde insanı değersizleştirdiğine ve bürokratik oligarşiye ve devlet kapitalizmine dönüştüğünü düşününce ,o tip bir sosyalizme pek sıcak bakmıyorum.

Bunlar kötü örneklerdi daha iyisi kurulabilir diyorsanız …o halde son 20 yılda kurulmuş yeni ve iyi bir sosyalist sistemi olan ülke gösterebilir misiniz mesela?

Tekelci kapitalistlere gelince, devletlerin hazinelerinden bile büyük dünya çapında bankaların ,şirketlerin olduğu ve bunların devletleri ve hükümetleri yeri gelince sıkıştırdığı doğrudur.
Ancak insanlık için bunun çaresi bürokratik oligarşi’nin egemenliğinde, belli kurtarılmış bölgelere benzeyen, lokal ‘devletçi ‘yaklaşımlar yerine, tıpkı o şirketler gibi küreselleşerek ‘küresel bir toplum’,’küresel bir insanlık’ olmaktan , dünyayı hem emek hem sermaye açısından tek bir ekonomik bölge haline getirmekten geçiyor düşüncesindeyim. Bunun için dünyanın her köşesindeki, yoksulun,işcinin, insanca yaşama ve çalışma hakkını temin etmenin peşinde olunmalıdır..tabi kavgayla dövüşle değil.Bilinçlenme ve ‘birlik’ algısını kazanıp birbirine destek olmayla başarılmalıdır.Çünkü hiçbir savaşın galibi emekçi kesim olmadı olmazda.
Ve bu açıyla baktığımızda, siyasi aktörler ne kadar ekonominin gerçek işleyişinin dışına itilirse dünya halkları için o kadar iyi sonuçlar elde edilir kanaatindeyim. Bu yüzden ulus devletlerin tasfiyesi bana kalırsa olumlu bir ilerlemedir.
Modern devlet , sadece sosyal hizmetler,temel eğitim ve sağlık gibi konulardan sorumlu olmalı…ekonomi kapitalistlerin elinde olmalıdır diye düşünüyorum…

Birini devlet en kolay başarır, diğerini ise kapitalistler en iyi becerir.

Advertisements