Demokrasi yanlış idarecilerin iktidara gelmesine imkan veren bir sistem olduğu için sık sık eleştiriliyor. Seçilecek kişilerin ehil olmasında çok toplumca popüler değerlere yaslanarak göreve gelebildiği doğrudur. Demokrasinin bu yönünü eleştirenlerin görmezden geldiği nokta ise birey olarak insanların ne kadar yetenekli ,ne kadar bilgili olmasında bağımsız olarak insan topluluklarının birlikte olduğunda devreye giren bir topluluk aklı ve topluluk davranışı olduğudur.Bu bakımdan çoğun seçtiği iktidar o toplum için en uygun iktidardır…Dolayısıyla demokrasi iyi bir sistemdir.Çünkü toplumu hakettiği muameleye maruz kılar.Toplum ilerledikçe ve bilinçlendikçe daha iyi liderlere ve partilere zaten oy verecektir.
Toplumun siyasal bilinç konusunda ilerlemesi ise demokrasiye saygı gösterildiğinde kendiliğinden sağlanır.. Aydının buradaki rolü bence demokrasi üzerinde titizlenmek ,halkın dikkatini buna odaklamak ve toplumun ortak aklının, kendi hızında bir evrim geçirmesine yardımcı olmaktır.
Bana kalırsa ilerlemenin başka sağlıklı yolu da yoktur.Şırıngayla enjekte edilecek her ilerlemenin zaman içinde geri teptiği görülmüştür.Bu sadece bizim toplumumuza has bir durum da değildir.

Advertisements