Home

Ölümden diriliş

Leave a comment

Ölümden dirilme konusuyla ilgili birşeye değinmek istiyorum. İnsanların kafalarında bu işin olabilirliği konusunda soru işaretlerinin dönüyor olmasının, nedenlerine dikkat çekmektir. İbrahimi dinlerin hüküm sürdüğü bölgelerde, değişik şekil ve seviyelerde de olsa, insanların düşünce dünyası kaçınılmaz olarak bu dinlerin mesajlarından etkileniyor..Aslında bence normal bi durumdur..Mesela değişik bir bölgeye, doğu Asya’ya baktığımızda ruhun tensühü prensibinin dinlerde öne çıktığını görüyoruz..Cenazeler genellikle yakılıyor. İnsanlar, ölü bedenin dirileceğine ilişkin bir beklenti taşımıyorlar. Ortadoğu kaynaklı dinlerin yaşandığı bölgelerde ise, ruhun tekrar aynı bedende dirilmesi ‘kıyamet ‘ ve sonrasında bir ahiret hayatı prensibi, bir şekilde öne çıkıyor.

Ben aslında ibrahimi dinleri doğuran ana akımın, tarihsel gelişiminin ilk başlarında ‘diriliş’ derken bunu metaforik anlamda kullanmayı istediği düşünüyorum.Yani eski mısır kültlerindeki gibi ölümden sonraki yaşamın,öte dünya anlayışının canlı şekilde işlenmesinin aksine, bu diriliş, dünyada yaşanan ve kişinin farkındalığının arttığı bir çeşit uyanmayı,bir çeşit yenilik kazanmayı anlatan bir benzetme aracıydı.

Fakat ’diriliş’ benzetmelerinin zaman içerisinde, her yeni gelen versiyon dinin,yeni peygamberlerin, alimlerin, rahiblerin..vs’nin orijinal hikayeleri çekiştirmesi,üstüne yeni bir şeyler daha eklemesi ,pagan hikayelerin ucundan kıyısından yeni dinlere sızması gibi yollarla ,benzetmenin amacından uzaklaşılıp neredeyse artık literal anlamıyla diriliş ve hesap gününe inanmanın iyice yerleşmiş olduğunu düşünüyorum..

İnsanların bulundukları kültürden etkilenmemesi mümkün olmadığı için de haliyle ölünün dirilip dirilemeyeceği sorusu bence bizlerin aklına,bu sebeple daha sık geliyor. Daha fazla merak uyandırıyor.

Advertisements

Ölüm

Leave a comment

Son zamanlarda enerjimin iyice azaldığını hissediyorum.Ölüm gitgide yaklaşıyor.Öyle hissediyorum. En iyimser tahminle belki bir 10 ssene daha yaşarım .

Ölmekten korkmuyorum.Kaybedecek çok şeyim yok.Hayatım boyunca mutlu olduğumu hissettiğim anlar çok az oldu.Kendimi bildim bileli hayata karşı bir kırgınlık ,bir kızgınlık hissettim.Sanki hakkım olan birşeyden mahrum bırakılmış olmanın küskünlüğünü hissettim.
Yinede ölmeyi düşünüce sanki ilerdeki bir gün yakalyacağım mutlu olma fırsatını kaybediyormuşum veya kaçırdığım birşey varmış gibi tedirginlik geliyor.

Halbuki 50 yıl daha yaşasam bile tatmin olacağım bir mutluluğu hissetmeyeceğimi biliyorum.